Teamudvikling, mødeledelse & strategi

VESTERAAS livsgejst kan hjælpe dig som er leder -dels med at udvikle dit team, dels med at være mødeleder. Målet er at skabe retning – herunder at gøre bedre brug af teamets kompetencer og at styrke samarbjedet – både når det gælder arbejdsopgaver, relationer og resultater.

• TEAMUDVIKLING
Teamudvikling henvender sig til dig, der er en del af et team eller leder af et team og som ønsker en udvikling, hvor teamet bliver bedre til at kommunikere, samarbejde, øge produktiviteten og kvaliteten og i processen opnå fælles bevidsthed om roller og ansvar.

• MØDELEDELSE
Mødeledelse henvender sig til dig, der er en del af et team eller som er leder og som ønsker kompetencer i at holde møder, der giver værdi, resultater og samskabelse. Målet for ledelsen er at invitere alle med i processen, mens teamet trygt overlader dirigentstokken til dig.

• STRATEGI
Strategi henvender sig til dig, der er en del af et team eller som er leder og gerne vil skabe retning for jeres fælles virke. Vi søger en klarhed om teamets værdier, vision og mission og sætter os forpligtende mål for strategien og når formuleringen lykkes, så præcist, at et enkelt ark papir er tilstrækkeligt.

Hvor og hvordan
Kemien os imellem og forventningsafstemning er vigtig. Derfor giver jeg på et formøde en kop kaffe, så vi sammen kan finde ud af, hvad et udbytte vil være for dig.

Teamudvikling, mødeledelse og strategi kan finde sted på VESTERAAS på Ærø, eller i Svendborg på Fremtidsfabrikken, Jessens Mole 11. Vi kan også mødes hos dig eller et sted “ude i byen”. Der kan i forløbet suppleres med telefon, skype, mail. En mulighed er også et ophold i en af vores ferieboliger VESTERAAS bed&nature.

Kontakt
Ring 28 77 00 32 eller skriv en mail til info@livsgejst.dk for flere oplysninger og lad os aftale et uforpligtende møde, hvor vi drøfter mulighederne for et godt samarbejde.

Teamudvikling, udvikling i teamet og teamcoaching og samarbejde i teams og resultater og produktivitet og effektivitet i organisationer og virksomeder og afdelinger og projekter og ledelse og gruppe ledelse og selv ledelse og facilitering og processtyring og ærø og maja ørum og livsgejst og vesteraas og fyn og ærø og danmark

Mødeleder og facilitator og facilitering og teamudvikling og organisationsudvikling Teamudvikling, udvikling i teamet og teamcoaching og samarbejde i teams og resultater og produktivitet og effektivitet i organisationer og virksomeder og afdelinger og projekter og ledelse og gruppe ledelse og selv ledelse og facilitering og processtyring og ærø og maja ørum og livsgejst og vesteraas og fyn og ærø og danmark

strategi og strategisk ledelse og mission og vision og værdigrundlag og business model canvas og why og how og what og teamcoaching Mødeleder og facilitator og facilitering og teamudvikling og organisationsudvikling Teamudvikling, udvikling i teamet og teamcoaching og samarbejde i teams og resultater og produktivitet og effektivitet i organisationer og virksomeder og afdelinger og projekter og ledelse og gruppe ledelse og selv ledelse og facilitering og processtyring og ærø og maja ørum og livsgejst og vesteraas og fyn og ærø og danmark