Naturvejledning

Vi har set dem før, dem der har en naturfarvet jakke på med et logo af en ugle. Det er kendetegnet for den statsgodkendte naturvejleder. Ham har vi også her på stedet, men ikke altid iført naturfarvet jakke med uglelogoet på brystet. Nils´ mangeårige erfaringer med at formidle og guide har gjort ham nysgerrig efter at finde andre og nye tilgange til måden at lave naturvejledning på. Supplere den! Kan man guide uden at tale hele tiden? Og hvad sker der med formidlingen, når der afsættes tid til også at lytte, smage, lugte, røre og føle på det, som naturen bringer os?

Nils guider forskellige steder på Ærø, som kan være på Vesteraas, på Voderup Klint eller i Vitsø Nor. En strandsafari på Eriks hale er også blandt mulighederne.

Økologi og Naturvejledning med Naturgejst på Vesteraas og Voderup Klint på Ærø og i det sydfynske øhav

Blåmusling som gourmet måltid direkte fra kysten på Ærø

Sankning af tang

Halemajse på Vesteraas, Ærø i Det Sydfynske Øhav

Strand Safari På Erikshale i Marstal på Ærø i Det Sydfynske Øhav

Dexter ko på eng med gigantisk biodiversitet. Pløjefrit landbrug

Vandhuller med klokkefrøer på Vesteraas på Ærø i Det Sydfynske Øhav

Stor Maj Gøgeurt orkidéer i vådområderne på Vesteraas

Ild elementet i fuld flor på Vesteraas i Det Sydfynske Øhav