Vesteraas

Gården Vesteraas´ bakkede morænestrøg rummer en vifte af landskabstyper, blandt dem er eng, mose, overdrev, bæk, strand, skov og klint – dertil dramatiske terrænformer og udsigt til det ærøske kulturlandskab og Østersøen.

I de sidste 25 år er der på Vesteraas arbejdet målrettet med at kombinere en praktisk omsorg for naturen med fødevareproduktion af høj kvalitet. Resultaterne er bemærkelsesværdige og det natursyn, der ligger bag driften, bidrager frugtbart til diskussionerne om en national bæredygtighedsstrategi.

Der kan deltage fra 2 til 40 personer på denne guidede tur
Mødested: Vesteraas, Voderup 41, 5970 Ærøskøbing
Turens længde er 2 timer
Der kan guides på dansk og engelsk
Naturvejledning på Vesteraas bestilles under kontakt NATURGEJST
For priser og betaling, se særskilt punkt

Rødhals og Blåmejse

Havørn på Vesteraas ved den nationale seværdighed Voderup Klint

Økologi og lokale produkter på Vesteraas og Voderup Klint på Ærø og i det sydfynske øhav

Pragtfulde økologiske spiseæbler fra Vesteraas på Ærø

virksomhedsophold og kurser, facilitering, flyvende virksomhedspakker, facilitering, natur og sanseoplevelser og filosofisk inspiration på ærø, fyn og vesteraas og i det sydfynske øhav

Økologisk Urokse fra Ærø

Blåmusling på sansesafari

Udsigt fra Vesteraas på Ærø i Det Sydfynske Øhav, Søfartshistorie på Ærø, Dexter kød fra Friland med stort F, Huset mod Havet, Væksthuset, Bed&Nature, Bed and Nature, Bedandnature

Fredet Stor Majgøgeurt på Vesteraas i Det Sydfynske Øhav

Akvarel af Vesteraas på Ærø

Engplanter på Voderup Klint