Voderup Klint

Skredterrasserne langs Voderup Klint danner et 3 kilometer stræk langs Ærøs vestkyst. Det er et enestående smukt landskab. Hør på turen om hvordan terrasserne er blevet til og se, hvorfor jordlagene fortsat skrider ud mod havet.

Klinten er udpeget til National Seværdighed i 2014, men blev allerede i 1957 fredet og i 2000 udpeget til internationalt naturbeskyttet område. Derfor findes der her et relativt rigt plante- og dyreliv, som ellers de fleste steder i landet nu er forsvundet helt. Vi kommer tæt på en række naturelementer, der sætter eftertrykkeligt fut i sanserne og vi kommer ind på nødvendigheden af omtanke og drift som to sider af samme sag.

Naturvejledning på Voderup Klint tilbydes individuelt fra april til november og de åbne ture kun i højsæsonen.

Turens længde er 2 timer
Mødested: P-pladsen ved Voderup Klint, Voderup
Åbne ture hver torsdag i ugerne 28-32
Tid: Kl. 10 – 12
Individuelle ture bookes efter behov og de kan guides på dansk eller engelsk efter aftale

Solnedgang på Voderup Klint

Grøn Frø i Vandhullerne på Vesteraas på Ærø

Johannes Kors. Den nationale seværdighed Voderup Klint på Ærø

Engplanter på Voderup Klint, Coaching, kreativ iværksætter, iværksætteri, personlig udvikling på ungecamp, projektudvikling og igangsætning, facilitering, sparring, undervisning, kreativitet og ungeliv, det gode arbejdsliv, udeskole, den gode skoletid, håndter eksamensstress optimalt, ledelse, filosofi, omstilling i unges liv, personligt lederskab, kommunikation, forandringsprocesser, Ø oplevelser i Det Sydfynske Øhav, pakkerejser på Ærø for unge mennesker, spændende og lærerig ture og ophold på Ærø, sjovt samvær med ligesindede unge mennesker på Ærø, anderledes skattejagt som fattejagt, smags og sanse oplevelser, lejr for unge med hang til gode, sjove og anderledes oplevelser langs strand og kyst, Ungecamp med udvikling, fællesskab, og filosofiske samtaler på Vesteraas på Ærø

Guidede ture på Voderup Klint med naturgejst og Vesteraas på Ærø og i det sydfynske øhav

naturvejledning på Voderup klint med naturgejst og nils Ørum fra Vesteraas på Ærø i det sydfynske øhav

Vandhuller med klokkefrøer på Vesteraas på Ærø i Det Sydfynske Øhav

Guidede ture med naturvejleder på Voderup Klint på Ærø

Guidede ture på Voderup Klint, kontakt Naturgejst på Vesteraas

Fantastiske ferielejligheder på Vesteraas på Ærø i Øhavet

Femplettet Køllesværmer på Vesteraas og Voderup Klint på Ærø

Troldænder i fugleflugt på Voderup Klint på Ærø i Det Sydfynske Øhav